Policy för uthyrning

Vår grundtanke är att alla hyresgäster ska känna trygghet och trivsel i sitt boende och därför är vi måna om att respektive hyresgäst får hyra en lägenhet som passar dess levnadsförhållande.

Det innebär att det inte alltid är den som stått längst i bostadskön som blir erbjuden en specifik lägenhet. 

För att kunna bli erbjuden en lägenhet måste man:

 • anmäla sitt intresse genom att fylla i Höörs Fastighets AB:s intresseanmälan. Höörs Fastighets AB tar alltid kreditupplysningar och referenser på den sökande innan hyresavtal tecknas.
   
 • ha fyllt 18 år, vilket även gäller medsökande.
   
 • vara utan betydande betalningsanmärkningar eller skulder hos Kronofogden.
   
 • vara utan hyresskulder hos Höörs Fastighets AB eller annan hyresvärd.
   
 • ha förutsättningar att erlägga hyra för efterfrågad lägenhet. Detta ska kunna styrkas med uppgifter om lön, pension, avkastning på eget kapital, livränta, sjukbidrag, a-kassa eller annan arbetsmarknadspolitisk ersättning. För studerande räknas även studiebidrag, studielån och bostadsbidrag som inkomst.
   
 • uppvisa referenser från tidigare hyresvärd och/eller arbetsgivare. Vid dokumenterade störningsanmärkningar erbjuds inte bostad i Höörs Fastighets AB.

 

Vid internflytt inom Höörs Fastighets AB gäller samma policy som för övriga.

Vid uthyrning av garageplats eller bilplats gäller normalt att hyresgästen ska vara bostadshyresgäst hos Höörs Fastighets AB. Undantag kan dock göras i de fall efterfrågan på garage från befintliga hyresgäster är svag.

 • Obesvarat erbjudande medför att lägenhetsansökan avregistreras.

 • Ansökan om lägenhet gäller i sex månader och förnyas av sökanden.

Besöksadress: Björkgatan 54, HÖÖRÖppettider: 08-12, 13-16Telefon: 0413-289 00Kontakt: info@hoorfast.se
powered by HeliCMS