Sätofta 6:89

På Mastvägen har vi köpt in mark från kommunen där vi kommer att bygga ett 10-tal marklägenheter. Det kommer att bli 2:or och 3:or i ett plan. Byggstart våren/sommaren 2017 med inflyttning preliminärt vintern 2017/2018. Mer information kommer efter hand.

 

2017-01-09

Nu är kontraktet tecknat med Pemasund AB som ska bygga 12 marklägenheter, 6 st 3:or och 6 st 2:or.

Tillsammans med Pemasund AB kommer vi nu att detaljprojektera och lämna in bygglov. Vår förhoppning är att ha byggstart under våren och inflyttning ett år senare, första kvartalet 2018.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Besöksadress: Björkgatan 54, HÖÖRÖppettider: 08-12, 13-16Telefon: 0413-289 00Kontakt: info@hoorfast.se
powered by HeliCMS